PSA-screening minskar inte risken att dö i prostatacancer

PSA-värdet (prostataspecifikt antigen) är ett trubbigt mått när det gäller att förutse vilka som riskerar att dö i prostatacancer. Risken för överbehandling är i stället stor, visar en ny stor studie.

15 september 2010

Screeening för prostatacancer är omdiskuterat.  I dag berättar Svenska Dagbladet om en metastudie, där sex studier som omfattar totalt 400 000 män ingår. Studien visar inte på någon minskad risk för de screenade männen att dö i prostatacancer. I stället riskerar män impotens och inkontinens efter att ha behandlats i onödan. Studien är presenterad i British Medical Journal, BMJ.

Prostatacancerförbundet vill ha screening, men i Sverige har man hittills inte velat införa det. Socialstyrelsens riktlinjer för cancervård från 2007 kommer inom kort att  uppdateras. Där ingår principer för screening för prostatacancer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida