Psykiatrin brister i vården av våldsutsatta kvinnor

Psykiatrin brister i vården av våldsutsatta kvinnor
Enligt en ny avhandling berättar kvinnor som utsatts för våld sällan vad de har varit med om. Arkivbild: Colourbox.

Personal inom psykiatrin behöver utbildning i hur de ska bemöta kvinnor som har utsatts för våld, enligt en ny avhandling.

Våldsdrabbade kvinnor pratar ogärna om vad de har utsatts för, och många som vårdas inom psykiatrin upplever att deras erfarenhet av våld inte tas på allvar. Det visar en ny avhandling från Malmö högskola.

– Sambandet mellan våld och psykisk ohälsa är välkänt, ändå finns inga rutiner inom psykiatrin att fråga kvinnor om deras erfarenhet av våld. Det är olyckligt eftersom symtom på övergrepp kan döljas i psykiatriska diagnoser, säger psykiatrisjuksköterskan och forskaren Karin Örmon.

Nästa hälften har utsatts

Tidigare studier visar att nästan hälften av kvinnorna i Sverige har varit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Den siffran är ännu högre bland kvinnor som vårdas inom psykiatrin.

Våldsutsatta kvinnor drabbas oftare av psykisk ohälsa som depression, ångest, självskadebeteende, ätstörningar och missbruk. Enligt avhandlingen anser kvinnorna i studien att deras ohälsa är en konsekvens av tidigare övergrepp, ändå väljer mindre än hälften av dem att berätta för vårdpersonalen vad de har varit med om.

– Det visar att psykiatrin måste ställa frågan, säger Karin Örmon.

Hon välkomnar att Socialstyrelsen har kommit med nya rekommendationer om att vården ska ställa frågor om våld. Men anser att vårdpersonal behöver utbildning i hur de frågar och i hur de kan stötta en utsatt kvinna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida