Psykisk ohälsa skrämmer

Negativa attityder till psykisk ohälsa verkar vara lika vanligt som att vara drabbad. ??

Var fjärde person i landet bedöms leva med psykisk ohälsa. Lika många vill inte ha en person med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning som kollega eller granne, och var femte skulle inte bjuda hem en person som de visste hade en psykisk sjukdom.?

Det visar en undersökning från Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning, som har regeringens uppdrag att förändra de negativa attityderna. Bland personer mellan 25 och 45 år är den negativa inställningen ännu större. Totalt deltog över 2000 personer och bilden överensstämmer med internationella studier.??

– Det är siffror att ta på stort allvar. De visar att stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa fortfarande är stark, en stigmatisering som bygger på okunskap. Jag tror det är viktigt med de kampanjer som nu planeras, säger Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson.?

Tre av fyra tillfrågade tror dessutom inte att personer med psykiska problem får profes­sio­nell hjälp inom sjukvården. ?

– En olycklig bild av vården som gör att folk inte söker hjälp i tid, på så sätt växerproblemen, både för dem som behöver vård och för samhället i stort, säger Rickard Bracken, projektledare i attityduppdraget.

www.handisam.se  ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida