Rätt recept räddar riskgrupper

Motion på recept får inaktiva pati-enter att ändra sina levnadsvanor. Ta en promenad är populärare än att gå på gym.

30 april 2009

Folkhälsovetaren Matti Leijon har i sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet undersökt 6 300 östgötar som alla fått fysisk aktivitet på recept, Far. Resultaten visar att 52 procent har ökat sin fysiska aktivitetsnivå efter ett år och att andelen inaktiva har minskat från 33 till 20 procent.

– Att förändra beteenden och vanor är svårt, så jag tycker att det är ett mycket bra resultat, säger Matti Leijon.

Resultaten visar också att vilken typ av motion som ordinerats har stor betydelse för hur receptet efterlevs. Följsamheten hos den hälft av patienterna som ordinerats en vardagsaktivitet var klart högre än hos dem som ordinerats träning utanför hemmet.

– Aktiviteter som inte är bundna till vissa tider är lättare att få till, säger Matti Leijon.

Han tror att Far kan utvecklas ännu mer och att recepten kan bli ännu effektivare – och bredare.

– Jag tycker att det är viktigt att vi som forskar kring de stora folkhälsoproblemen hittar en gemensam arbetsform för att göra det enkelt för dem som arbetar praktiskt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida