Rätt rörelser minskar ryggont

25 februari 2010

Kronisk ländryggssmärta lindrades hos patienter som ändrade sitt rörelsemönster med sensomotoriskt lärande, en metod med rötter i Feldenkrais-pedagogiken. De mådde också bättre och kände sig mindre stressade än kontrollgruppen som behandlades med anpassad fysisk träning. Det visar sjukgymnasten Christina Schön-Ohlssons studier. ?

– Patienten vägleds att lära sig känna hur han eller hon rör sig och kan därigenom sluta med sina omedvetet inlärda »ovanor«, berättar hon. ?

Avhandlingen: Back to oneself, sensory motor learning applied in patients with non­specific chronic low back pain.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida