Regeringen vill stoppa rökning på uteserveringar

Regeringen vill stoppa rökning på uteserveringar
Folkhälsominister Gabriel Wikström vill införa rökförbud på uteserveringar. Foto: Jessica Gow/TT

Folkhälsoministern tar första steget mot ett rökfritt Sverige 2025.

18 februari 2015

Det är tio år sedan rökförbudet på restauranger infördes. Sedan dess har 100 000 svenskar dött på grund av rökning.

På DN Debatt i dag skriver folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att regeringen nu vill vidta skarpare åtgärder mot rökningen. Förbud på uteserveringar är ett av förslagen. De andra är att tobak ska förvaras utom synhåll i butiker och att förpackningarna ska vara dekorfria och i samma neutrala färg, oavsett märke.

Ett av de största hoten

Enligt en rapport från Socialstyrelsen har 800 000 svenskar insjuknat och mer än 100 000 dött av rökning under de tio sista åren. Rökning har pekats ut som ett av de fyra största hoten mot folkhälsan i världen. De andra är alkohol, onyttig diet och otillräcklig fysisk aktivitet.

Gabriel Wikström saknar initiativ för att motverka rökningen sedan rökförbudet på restauranger infördes och tycker att det nu är dags att göra något för att uppnå målet: ett rökfritt Sverige 2025.

Utvidgar uppdraget

En särskild utredare lämnade nyligen ett betänkande med förslag på förändrad lagstiftning för att göra tobak mindre attraktivt. Gabriel Wikström utvidgar uppdraget och det blir nu utredares uppgift att bedöma behovet av att begränsa rökning utomhus, exponeringsförbud i butiker – vilket redan har införts i bland annat Australien, Finland, Storbritannien och Norge –och om det är möjligt att kräva neutrala tobaksförpackningar.

Tilläggsdirektiven föreslås ska ingå i utredningen om hur EU:s tobaksproduktdirektiv ska genomföras. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida