Region Skåne börjar vaccinera flickor mot HPV

Region Skåne börjar vaccinera flickor mot HPV
I avvaktan på ett slutgiltigt beslut har Region Skåne nu beslutat att göra en egen direktupphandling av vaccin mot cancer i livmoderhalsen. Arkivbild: Colourbox

Eftersom den gemensamma upphandlingen av vaccin mot livmoderhalscancer är fördröjd har Region Skåne beslutat att göra en direktupphandling.

25 oktober 2011

Vaccin mot humant papillomvirus, HPV, som kan orsaka livmoderhalscancer, ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men den gemensamma upphandlingen av vaccinet har dragit ut på tiden eftersom de inblandade läkemedelsföretagen har överklagat de två nationella upphandlingar som hittills gjorts. I avvaktan på ett slutgiltigt beslut har Region Skåne nu beslutat att göra en egen direktupphandling.

Alla flickor mellan 13 och 17 år

Regionen har beslutat att vaccinationen inte bara ska omfatta flickor födda 1999 och senare, utan även alla flickor mellan 13 och 17 år.

– För att vissa flickor födda 1993 inte ska riskera att dö i livmoderhalscancer anser vi oss tvungna att agera och har därför genomfört en direktupphandling av läkemedlet Gardasil som täcker behoven för denna årskull, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP).

Region Skåne inväntar den nationella upphandlingen för vaccination av övriga årskullar, flickor födda 1999 och senare.

Flera andra landsting, bland andra Stockholm och Östergötland, har aviserat att även de vill starta med hpv-vaccineringen i avvaktan på att den slutliga gemensamma upphandlingen blir klar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida