Risken för cervixcancer ökar med stigande ålder

Vid 60 års ålder är risken för livmoderhalscancer eller vaginalcancer fördubblad för dem som tidigare behandlats för cellförändringar.

Risken fortsätter sedan att öka ju äldre kvinnan blir. För denna patientgrupp behöver därför provtagningarna fortsätta anser forskare i Göteborg.

Deras studie Long time outcomes for women treated for cervical precancer visar att risken att drabbas av någon av de två cancerformerna är sex gånger högre i 70-årsåldern för kvinnor som tidigare i livet behandlats för cellförändringar jämfört med dem som inte har haft cellförändringar.

Trots allt få som drabbas

 I 80-årsåldern kan risken vara tio gånger högre. Men Björn Strander, ansvarig forskare vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg, poängterar att risken att drabbas trots allt är liten.

– Det är inte så att man ska gå omkring och vara livrädd och tro att man ska dö i livmoderhalscancer bara för att man har blivit behandlad. Det bara någon procent som drabbas men det är ändå anmärkningsvärt när man är behandlad just för att förebygga cancer att det ter sig på det här sättet. Framför allt när vi tycker att möjligheten att göra någonting åt det här ligger så nära tillhands, säger han till TT.

Provtagning till 60

Studien bygger på uppgifter om över 150 000 kvinnor hämtade ur Socialstyrelsens cancerregister och är publicerad online i BMJ.

I dag kallas endast alla kvinnor mellan 23 och 60 år till regelbundna provtagningar för att upptäcka cellförändringar

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida