Rökare avstår oftare från cancerkontroller

Rökare avstår oftare från cancerkontroller
Rökare deltar mer sällan i cancerkontroller än icke-rökare trots att rökning ökar risken för många cancersjukdomar.

Rökare uteblir oftare än andra från förebyggande hälsokontroller för tidig upptäckt av cancersjukdomar, visar en amerikansk studie.

I undersökningen samkördes uppgifter från 2007 ur två dataregister i Florida. Ett register över tobaksvanor och ett över deltagande i arrangemang för tidig upptäckt av bröst-, livmoderhals-, prostata-, samt tjock- och ändtarmscancer.

Det visade sig att rökarna deltog betydligt mindre i cancerscreening än de som inte rökte. När det gällde bröst- och livmoderhalscancer såg forskarna också att graden av nikotinberoende hade betydelse. De kvinnor som rapporterat starkast beroende var minst benägna att göra förebyggande kontroller.

Förebyggande hälsokontroller, screening, är ett viktigt verktyg för att minska dödligheten i cancersjukdomar.

Eftersom rökning ökar risken för många av dessa och andra cancersjukdomar, finns det ofta ännu större anledning för rökare än för andra att gå på den här typen av förebyggande cancerkontroller. Det konstaterar Tobaksfakta som rapporterar om studien publicerad på Cancer Epidemiology on line.

Sverige har allmän screening för bröst- och livmoderhalscancer. Försök har gjorts med screening för tjocktarmscancer och det har blivit allt vanligare att män kontrollerar sitt PSA-värde för att upptäcka prostatacancer innan den börjar ge symtom. De ”prickmottagningar” som ordnas varje år dit allmänheten bjuds in kan också ses som en form av screening för hudcancern malignt melanom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida