Rökslut inför operation

29 februari 2008

Rökare löper större risk att råka ut för komplikationer vid operation och strålning. Men med rökstopp sex veckor före operation eller någon dag före strålning minskar riskerna. Därför har landstinget Kronoberg utbildat 200 medarbetare på sjukhusens onkologi- och operationsenheter i motiverande samtal och hur rökavvänjningsprogram kan integreras i den dagliga vården. I ett halvår kommer också en sjuksköterska att stötta enheterna och hjälpa till med att ta fram rutiner.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida