Röra på sig är bra för cancerpatienter

30 november 2011

Att fysisk aktivitet minskar risken att få cancer är känt sedan länge. Nu ökar också bevisen för att motion är viktigt vid cancerbehandling.

Vetenskapliga studier visar att motion både minskar risken att dö av cancern och reducerar biverkningarna av cancerbehandling. Risken att dö kan minska med 30 till 50 procent.

En ny studie på män som insjuknat i prostatacancer visar att de som tränade minst tre timmar i veckan hade 61 procents lägre risk att dö jämfört med dem som motionerade mindre än en timme i veckan.

Källa: Journal of Clinical Oncology?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida