Sämre hälsa även hos partner

1 september 2009

Risken att själv bli sjuk ökar när ens partner får cancer. Det visar en registerstudie där 11 000 personer har följts. Två år efter cancerbeskedet var den psykiska ohälsan fördubblad i anhöriggruppen och hjärtkärl-, muskel- och magtarmsjukdom hade ökat med 25 procent. ?

Det är en betydligt större ökning av sjukligheten än normalt, enligt sjuksköterskan och doktoranden vid Lunds universitet Katarina Sjövall, som har gjort studien. Ohälsan skulle kunna vara mindre om sjukvården blev bättre på att ta hand om de närstående, anser hon. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida