Sämre sömn efter långa mobilsamtal

29 februari 2008

Nio minuter kortare djupsömn och längre tid att nå dit blev det genomsnittliga resultatet då 71 försökspersoner utsattes för tre timmars radiofrekvent strålning – motsvarande strålningen under mobilsamtal – i ett forskningsprojekt på Karolinska institutet.
– Flera deltagare rapporterade huvudvärk men ingen rapporterade sämre sömn, berättar projektledaren överläkare Lena Hillert, som fortsätter studien med analyser av blodtryck, hjärtrytm, stressrelaterade hormoner, EEG, minnestester, inlärningsförmåga, reaktionstid och sömnighet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida