Samtal om fertilitet ska få kvinnor att bli mammor tidigare

Samtal om fertilitet ska få kvinnor att bli mammor tidigare
Många kvinnor som skjuter upp sitt barnafödande vet inte att fruktsamheten minskar avsevärt efter 35 års ålder. Arkivbild: mostphotos

 Många kvinnor känner inte till riskerna med att skjuta upp sitt barnafödande.

Familjeplaneringsmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala och andra barnmorskemottagningar i Uppsala län testar om det går att införa samtal om fertilitet och en reproduktiv livsplan, RPL, som rutin i samband med preventivmedelsrådgivning.

Övertro på IVF

Bakgrunden är att allt fler kvinnor i dag skjuter upp sitt barnafödande och att kunskapen om att fruktsamheten minskar betydligt efter 35 års ålder är dålig. Även kunskapen om att riskerna under graviditeten ökar är dålig. Många har dessutom en övertro på assisterad befruktning, IVF, som metod att bli gravid.

– Få känner till att endast en tredjedel av provrörsbefruktningarna leder till att kvinnan får barn och att kvinnor över 35 löper ökad risk för exempelvis högt blodtryck, graviditetsdiabetes och missfall, säger Tanja Tydén, barnmorska på Akademiska sjukhuset och professor i vårdvetenskap.

Stort gensvar

I en inledande studie som hon gjorde med doktoranden Jenny Stern lottades kvinnor på studentgyn till sedvanlig preventivmedelsrådgivning eller till sedvanlig preventivmedelsrådgivning plus ett extra samtal om fertilitet och reproduktiv livsplan, RLP. Allt i syfte att öka kvinnornas medvetenhet.

– Nio av tio kvinnor som lottades till RLP- samtal var nöjda och tyckte att barnmorskor rutinmässigt ska diskutera frågor om fruktsamhet, om man vill ha barn, när i livet och hur många, säger Tanja Tydén.

Om det är möjligt testas nu på familjeplaneringsmottagningen på Akademiska sjukhuset och andra barnmorskemottagningar i länet.

Amerikansk förebild

Inspirationen till satsningen kommer från amerikanska folkhälsomyndigheten CDC, där man sedan några år arbetar med preconception health. Liknande projekt pågår nu i flera europeiska länder, bland annat i Danmark, Belgien, England och Italien.

– Det ska bli väldigt spännande att jämföra studierna och se om det finns nationella skillnader och likheter, säger Tanja Tydén.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida