Sänkt EU-gränsvärde för kadmiumintag

EU:s myndighet för livs­medelssäkerhet sänker gränsen för kadmiumintag till 2,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och vecka.

Men även exponering under det gränsvärdet försämrar njurfunktion och bentäthet, konstaterar forskare i Lund. Enligt dem har hälften av Europas befolkning ett intag av kadmium som överstiger det nya gränsvärdet. I Sverige ligger däremot det beräknade medelintaget på 1,5 mikrogram.

Bland icke-rökare är baslivsmedel, som spannmålsprodukter, rotfrukter och grönsaker den största kad-miumkällan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida