Arbetsliv

Senare pension påverkar inte hälsan

Senare pension påverkar inte hälsan
Kvinnor som fortsätter jobba lite längre behåller hälsan lika bra som de kvinnor som går i pension, visar ny rapport. Arkivbild: Mostphotos

Du blir varken friskare eller sjukare av att gå i pension senare, det visar en studie som undersökt hälsan hos kvinnor inom vård och omsorg som valt att jobba längre.

13 juli 2016

För 16 år sedan ändrades pensionsåldern för kommun- och landstingsanställda. Möjligheten att sluta arbeta och få full pension vid 63 års ålder togs bort och sköts fram till 65.

I och med reformen steg den genomsnittliga pensionsåldern för kommun- och landstingsanställda kvinnor med 4,5 månader, visar studien.

Vård och omsorg

Johannes Hagen, forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har undersökt vad som hände med hälsan för de kvinnor anställda inom vård och omsorg som valde att jobba längre. I gruppen finns bland annat sjuksköterskor, barnmorskor, städpersonal och anställda inom kök- och restaurang. Samtliga födda mellan 1935 och 1942.

Att jobba längre kan tänkas påverka hälsan både positivt och negativt, konstaterar Johannes Hagen. Om arbetsmiljön är fysiskt och psykiskt tuff och du har mindre tid att motionera, äta bra och ta hand om dig själv på fritiden så skulle din hälsa kunna bli bättre som pensionär. Men jobbet kan å andra sidan hålla dig i gång på ett positivt sätt om du använder både kroppen och hjärnan i arbetet.

Lever lika länge

Resultatet av undersökningen visar att den höjda pensionsåldern inte alls verkar ha påverkat kvinnornas hälsa. Johannes Hagen har då tagit hänsyn till vilken hälsostatus kvinnorna hade sedan tidigare.

Undersökningen utgår från statistik som visar hur ofta kvinnorna varit inlagda på sjukhus, hur mycket läkemedel de fick utskrivna och hur många som dog före 70 års ålder.

”Under antagandet att resultaten är generaliserbara till andra yrkesgrupper än offentliganställda kvinnor, främst inom vård och omsorg, visar den här studien på att en höjning av den normala pensionsåldern inte skulle leda till ökade kostnader för hälso- och sjukvården”, skriver Johannes Hagen i rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida