Självmordsförebyggande arbete samordnas

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå.

Folkhälsomyndigheten ska bland annat starta en nationell samverkansgrupp och en nationell intressegrupp för att få till stånd ett bättre samarbete mellan olika myndigheter och andra som arbetar med suicidprevention.

I uppdraget från regeringen ingår också att ta fram kunskapsstöd, att sprida kunskap, ge stöd till utvecklingsarbete och göra uppföljningar av det självmordsförebyggande arbetet.

Grupper som löper särskilt hög risk för att begå självmord ska särskilt uppmärksammas.

– Varje dödsfall är en tragedi både för den enskilde och för samhället. Att motverka självmord är en angelägen del av arbetet för psykisk hälsa. Ett viktigt steg är att samordna det självmordsförebyggande arbetet, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida