Sjuksköterskebrist hotar folkhälsan

29 juli 2009

I en undersökning bland över 2 000 sjuksköterskor från elva länder svarar intervjupersonerna att deras tunga arbetsbörda hotar patientsäkerheten. Undersökningen visar att bristen på sjuksköterskor är ett ökande problem över hela världen. Enligt Mireille Kingma, från ICN:s sekretariat, uppger nästan hälften av sjuksköterskorna att de inte tror att de kommer att vara kvar i yrket om fem år. Orsaken är främst dåliga arbetsvillkor och otillfredsställelse med att inte kunna erbjuda god vård. ?

ICN har, tillsammans med organisationer för bland andra tandläkare och farmaceuter, en femårig kampanj för bättre arbetsmiljöer.?

Läs mer: www.ichrn.org?maria ejd?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida