Sjuksköterskor: fråga om rökning inte vår uppgift

Sjuksköterskor: fråga om rökning inte vår uppgift
Övre raden från vänster Mona Wahlgren, Ann Post och Lena Lund. Nedre raden från vänster moderatorn Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet, och Anette Richardson

Ett tema på ICN-konferensen i Yokohama i dag var sjuksköterskans roll i det förebyggande arbetet mot tobaksbruk. Vårdförbundets Anette Richardson berättade att 64 procent av förbundets medlemmar anser att det inte är deras jobb att fråga patienterna om de röker eller inte.

Tillfället att presentera förbundets undersökning var väl valt. I dag den 31 maj infaller den av WHO utlysta tobaksfria dagen. Dock lockades bara tio åhörare till presentationen. Symtomatiskt, tycker Anette Richardson.

– Fortfarande ses det som viktigare att lära om sådant som hör till akutsjukvård och behandling. Det måste till ett paradigmskifte. Vi måste flytta fokus från sjukdom till hälsa och prevention, säger hon.

Hon betonar betydelsen av att sjuksköterskor ställer frågan om tobaksbruk till patienten. Även om han eller hon förnekar sitt rökande, har frågan satt igång något inom patienten. Men hon säger samtidigt att patienten märker om sjuksköterskan som ställer frågan själv röker.

– Sjuksköterskor säger ibland att de inte röker inför patienten. Men det spelar ingen roll, patienten känner lukten av rök och då blir hon inte tillförlitlig, säger Anette Richardson.

Sju procent röker regelbundet

Enkäten visade också att sju procent av medlemmarna röker regelbundet. Det betyder att många inte röker alls och att en del röker ibland. Det finns alltså många sjuksköterskor som kan ställa frågan till patienten på ett trovärdigt sätt. Vad ska då till för att de verkligen ska göra det?

– Kunskap om betydelsen av förebyggande arbete måste in redan i grundutbildningen. Där lär sig studenterna att rökning orsakar sjukdomar, men inte hur de förebyggs och behandlas, säger Lena Lund, distriktssköterska vid Centrum för folkhälsa i Stockholms läns landsting.

En svårighet i sammanhanget är att rökning är en fråga som så att säga skär tvärs över alla specialiteter, påpekar sjuksköterskan Ann Post, som även hon arbetar på Stockholmslandstingets Centrum för folkhälsa.

– Jag tror inte att sjuksköterskor tycker att hälsa och vad som påverkar hälsan är oviktigt, men man är så specialiserad. Andra arbetsuppgifter finns nedskrivna, men inte dessa. Det är en strukturfråga. Systemet måste ändras så att även frågor som går på tvären syns, betonar hon.

Inga livsstilsfrågor i journalsystemen

Hälso- och livsstilsfrågor kommer inte ens alltid upp i journalsystemen, konstaterar de.

Bland de sjuksköterskor som på olika sätt verkar aktivt för att minska rökningen i samhället finns Mona Wahlgren, distriktssköterska och folkhälsoutvecklare i Gotlands hälso- och sjukvårdsförvaltning. Hon är ordförande i riksföreningen Sjuksköterskor mot tobak. En förening som har till uppgift att sprida kunskap om tobaksfrågan.

– Vi informerar och kan driva frågor på alla nivåer och ser till att frågan inte göms bort, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida