Sjukvårdsministern vill öka kunskapen kring psykisk ohälsa

Sjukvårdsministern vill öka kunskapen kring psykisk ohälsa
Eva Billqvist är en av omkring 350 Hjärnkollsambassadörer som sprider kunskap om psykisk ohälsa. Foto: Leif Blillqvist

Regeringen satsar tio miljoner på projektet Hjärnkoll för att förändra attityder kring personer med psykisk ohälsa.

Regeringen vill att fördomarna kring psykisk ohälsa ska minska och satsar tio miljoner på projektet Hjärnkoll, som hittills har varit ett samverkansprojekt mellan Myndigheten för delaktighet och Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Inom Hjärnkoll finns omkring 350 ambassadörer som sprider kunskap om psykisk ohälsa.

– Än har vi inte brutit tystnaden om samhällsproblemet psykisk ohälsa. Genom denna satsning tar vi ett steg på vägen, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Många med egen erfarenhet

Trots att tre av fyra personer i Sverige har erfarenhet av egen eller närståendes psykiska ohälsa är det fortfarande ett ämne kringgärdat av tabun. Eva Billqvist är en av de aktiva Hjärnkollsambassadörer som föreläser och utbildar på olika arbetsplatser.

Värst av allt är tystnaden, säger hon.

– Det finns så många fördomar och rädslor kring psykisk ohälsa och dem rår vi bara på med mer kunskap. Som ambassadör är jag öppen och berättar om min egen erfarenhet av psykisk ohälsa och efteråt får jag ofta höra av dem som lyssnat att de känner igen sig, säger Eva Billqvist.

Vågar inte berätta

Hon har hört många berättelser om skam och skuld och om ovilja att berätta på arbetet hur man egentligen mår. Många sjukskriver sig hellre för ryggproblem än erkänner att de mår psykiskt dåligt.

– De gör det för att diskrimineringen och stämplingen av den som lider av psykisk ohälsa fortfarande är stor. Erkänner man att en sådan sak blir man inte riktigt räknad med.

Prata om det

Utbildning behövs, men Eva Billqvists tips till osäkra kolleger och chefer är att försöka komma förbi sin rädsla att prata om det.

– Många säger att de inte vet vad de ska säga, och att de är oroliga för gråt och starka känslor. Min erfarenhet är att man kommer långt med att se och bekräfta den som mår dåligt. Som chef är det också viktigt att göra klart att det finns stöd att få. Var tydlig och ge ett namn och ett telefonnummer på en person som kan hjälpa. Se också till att följa upp hur din medarbetare mår.

Fakta

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida