Skärpt bevakning av allvarlig tarmbakterie

Skärpt bevakning av allvarlig tarmbakterie
Biomedicinska analytikern Lucia Ortega Roco gör i ordning prover för bakterieodling på mikrobiologiska laboratoriet i Växjö. Efter utbrottet av Clostridium difficile har personalen fått mycket att göra. Foto: Helena Mirsch

Fyra nya fall i Växjö av den aggressiva varianten av Clostridium difficile har upptäckts. Folkhälsomyndigheten granskar om den är spridd i landet.

Som Vårdfokus tidigare berättat har två patienter avlidit på Centrallasarettet i Växjö efter ett utbrott av en allvarlig typ av tarmbakterien, Clostridium difficile 027. Sjukhuset rapporterar nu att ytterligare fyra personer är smittade.

Den nya Folkhälsomyndigheten, där det tidigare Smittskyddsinstitutet ingår, har beslutat att öka bevakningen av antalet fall i Sverige.

– Vi ska följa om det är en enstaka händelse i Växjö, eller om det finns fler fall nationellt, säger Thomas Åkerlund, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten.

Högre dödlighet

Tarmbakterien Clostridium difficile finns i omkring 600 varianter. Sverige har hittills haft endast enstaka upptäckta fall av varianten 027, i Växjö. Den ger allvarligare diarré, är svårare att behandla, fler återinsjuknar efter behandling och mortaliteten är högre. Bakterien är spridd i världen, där länder som USA, Kanada och England haft stora problem med smittan.

Nu erbjuds smittskyddsläkare och laboratorier i landstingen att skicka in extraprover med bakterien. Normalt kontrolleras fallen i Sverige under två olika veckor per år. Nu tidigarelägger Folkhälsomyndigheten första perioden och förlänger den till fyra-fem veckor.

– Den här varianten av bakterien ger större problem. Vi vill inte se fler utbrott. Bara att medvetandegöra att den finns just nu i Sverige kan stoppa den i tid, säger Thomas Åkerlund.

Riskfaktor antibiotika

Riskfaktorer för Clostridium difficile är föregående antibiotikabehandling och hög ålder. Vissa andra läkemedel kan också påverka. Dessutom visar studier att kvarvarande sporer på sjukhus kan smitta under lång tid.

Höglandssjukhuset i Jönköping hade ett utbrott av en annan variant av tarmbakterien år 2011. En uppföljning av de omfattande åtgärderna visade en halvering av antalet fall (se länk till vetenskaplig artikel här intill). Nya städrutiner med rengöringsmedlet Klorin, samt täta uppföljningar hade sannolikt betydelse för att spridningen minskade.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida