Snusare löper ökad risk att dö vid hjärtinfarkt och stroke

Snusare löper ökad risk att dö vid hjärtinfarkt och stroke

Snusare har ingen ökad risk för att insjukna i hjärtinfarkt eller stroke. Men de som drabbas löper betydligt ökad risk att dö jämfört med dem som inte använder tobak över huvud taget.

13 november 2007

-­ Vi vet inte varför snusare löper ökad risk att dö när de insjuknar i hjärtinfarkt eller stroke. Men vi tror att de som snusar mycket är mer känsliga för arytmier. Infarkterna de får blir allvarligare. Dessutom har vi sett att snusarna löper ökad risk att drabbas av högt blodtryck.

Det säger sjuksköterskan och forskaren Maria-Pia Hergens vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet i Stockholm. Nyligen lade hon fram en avhandling om snusets betydelse för utvecklandet av hjärt-kärlsjukdomar.

Två stora befolkningsstudier har använts i arbetet med avhandlingen.

Den första består av svenska män i åldrarna 45-70 år, bosatta i Stockholms eller Västernorrlands län 1992-1994. Totalt diagnostiserades 1 432 män med en förstagångs-hjärtinfarkt. Dessa jämfördes med män utan infarkt i samma ålder och samma sjukhusupptagningsområde med avseende på bland annat snusvanor.

Tobaksvanor och blodtryck

Den andra är en studie där samtliga anställda inom byggindustrin i Sverige blev inbjudna till hälsokontroller mellan åren 1978 och 1993. Vid dessa hälsokontroller samlades information om bland annat tobaksvanor och blodtryck. Över 100 000 snusare och icke-snusare följdes sedan upp fram till 2003/04 genom nationella hälsoregister med avseende på insjuknande och dödlighet i hjärtinfarkt, stroke och blodtryck.

I båda befolkningsstudierna begränsades analyserna till icke-rökare, eftersom rökning är starkt associerat med både snusning och hjärt-kärlsjukdomar.

En av studierna i Maria-Pia Hergens avhandling visar att snusare som väl har drabbats av hjärtinfarkt löper cirka 30 procent ökad risk att dö i infarkten jämfört med dem som aldrig har snusat. Riskökningen är ännu högre hos dem som snusar mer än en dosa om dagen.

Studierna visar också att de snusare som drabbas av stroke oftare dör i sin sjukdom jämfört med icke-snusare som får stroke.

Många rökare som vill sluta övergår istället till snus.

­- Snus är inte lika farligt som rökning. Men det finns bättre alternativ för dem som vill sluta röka, säger Maria-Pia Hergens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida