Sömnapné. Fetma gör det
till en folksjukdom

Sömnapné leder till andningsuppehåll på ibland två minuter. Det borde vara farligt, men värst är att det på lång sikt kan leda till hjärt-kärlsjukdomar.?

28 juli 2010

Vällevnadsproblem. Sömnapné drabbar snarkare och beror på stopp i övre luftvägarna. Det är relativt vanligt i alla åldrar — bland både män och kvinnor. Sömnapnésyndrom förekommer hos normalviktiga, men har utvecklats till en folksjukdom i västvärlden, vilket framför allt beror på att vi har blivit allt mer överviktiga. Central fetma ger fettlagringar även under svalgets slemhinnor, som gör att svalget faller samman under sömn så att andningsluften har svårt att passera.??

Eva Lindberg, överläkare på sömnapnéenheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala, säger att det är viktigt att skilja på sömnapné och sömnapnésyndrom.

— Sömnapnésyndrom innebär att man har symtom, det vill säga är trött på dagarna. Men fler än de som har symtom har sömnapné, vilket innebär att de har fler än fem andnings­uppehåll per timme.?

Forskarna räknar med att 10 till 20 procent av befolkningen har andningsuppehåll av det slaget. Ungefär 4 procent av svenska medelålders män och 2 procent av medelålders kvinnor lider av sömnapnésyndrom, med kraftiga symtom dagtid.?

Det vanligaste symtomet på sömnapnésyndrom är trötthet på dagarna. På längre sikt innebär det en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.?

— Vi tror att det beror på att i stället för att gå på lågvarv, som kroppen gör under normal sömn, så stiger puls och blodtryck efter ett andnings­uppehåll. Det innebär att hjärtat arbetar mer än normalt under natten. Andningsuppehåll leder också till brist på syre i lungorna, vilket i sin tur leder till att syrehalten i blodet sjunker till ibland mycket låga nivåer, säger Eva Lindberg.??

Ju fler andningsuppehåll en person har, desto allvarligare är det för hälsan. Upp emot 30 andningsuppehåll per timme innebär fara — även om man är symtomfri på dagarna.?

Sömnapné förekommer även bland barn och unga. De har oftast mer tydliga symtom dagtid, även vid lägre antal andningsuppehåll. Mycket talar också för att risken för komplikationer i form av hjärt-kärlsjukdomar är större hos yngre.??

I allmänhet brukar kvinnor rapportera mer sömnstörningar än män. När det gäller sömnapné är det tvärtom. En förklaring kan vara att det är lite skamligt för kvinnor att erkänna att de snarkar. En annan kan vara att sjukvården inte aktivt frågar kvinnor om de snarkar eller har andningsuppehåll när de söker hjälp för sömnsvårigheter.?Sjukvården kan erbjuda två behandlingar: bettskena vid lindriga fall, och CPAP, continuous positive airway pressure — en mask kopplad till en kompressor som skapar ett tryck som håller luftvägarna öppna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida