Sprututbytesprojektet i Stockholm föreslås bli permanent

Sprututbytesprojektet i Stockholm föreslås bli permanent
Sprututbytesverksamhet är en enastående möjlighet, konstaterar Anna Starbrink (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Foto: Anna Molander

Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP) vill även att åldersgränsen för att få byta sprutor sänks.

”Folkpartiets grundinställning är att sprututbytet bör fortsätta och utvidgas”

Det skriver Anna Starbrink i en debattartikel i Svenska Dagbladet, med anledning av att det nu är dags att utvärdera försöket med sprututbyte som bedrivits i Stockholms län sedan våren 2013.

Hon påpekar att Folkhälsomyndigheten i sin nya vägledning lyfter fram sprututbytesverksamhet som en central åtgärd för att minska spridningen av hiv och hepatit för personer som injicerar droger.

”Det mänskliga lidandet är stort och räcker gott som argument för att samhället ska göra vad vi kan för att arbeta preventivt”, skriver Anna Starbrink.

Om inte utvärderingen visar på något radikalt annorlunda vill hon att verksamheten permanentas, och att åldersgränsen för att delta sänks från 20 till 18 eftersom även yngre smittas.

Sedan försöket i Stockholm startade har:

  • Fler än 1 600 personer skrivits in i programmet.
  • 94 procent av deltagarna testats för hiv eller hepatit.
  • 70 procent påbörjat vaccination mot hepatit A och B.

Redan 2001 ville Kristdemokraterna i landstinget införa ett sprututbytesprogram, men det dröjde till 2011 innan kommunfullmäktige beslutade att tillsammans med landstinget ansöka hos Socialstyrelsen om ett försöksprojekt. Först i april 2013 kom verksamheten i gång i lokaler på S:t Görans sjukhusområde.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida