Ställ frågor i stället för att servera svar

Ställ frågor i stället för att servera svar
Mia Berglund strävar efter att patienten själv ska fatta sina egna beslut.

För den som måste lära sig leva med en långvarig sjukdom räcker det inte med information. Mia Berglund har utifrån sin forskning skapat en didaktisk modell som ska hjälpa vårdare att stödja patientens verkliga lärande.

Sjuksköterskan Mia Berglund har i många år arbetat med njurmedicinsk vård och mött patienter som tvingats lära sig leva med en långvarig sjukdom. Hennes erfarenhet är att det gamla sättet att informera patienter och ge råd om deras sjukdom och behandling inte fungerar. Det kan till och med leda till att patienten bara låtsas följa råden och att vårdarna omedvetet skuldbelägger patienten.

— Vi måste skapa förutsättningar för ett bättre samarbete, säger hon.

Konfrontation behövs

I sitt avhandlingsarbete har Mia Berglund utvecklat en didaktisk modell som går ut på att utmana patienten till att själv på ett mer medvetet sätt styra sitt liv. Detta kräver en taktfull och vårdande hållning. Med det menar hon att sjuksköterskan ska ta sig tid att skapa en god relation och vara lyhörd för patientens hela situation. Men hon ska också konfrontera patienten med dennes nya livssituation och rädslor för sjukdom, att förändras som person och för en mer osäker framtid. Det handlar om att ställa frågor i stället för att servera svar, som man ofta har gjort från vårdens sida, säger hon.

— Det är viktigt att patienten får sätta egna ord på hur livet är och har blivit. Ett sätt att medvetandegöra är att sjuksköterskan frågar patienten vem han menar när han säger ”man” om sig själv, när han berättar om sin situation.

Modig vårdare

Syftet är att patienten ska fatta egna beslut, och då blir det inte alltid som sjuksköterskan tycker att det ska vara. I det läget handlar det om att medvetandegöra patienten om konsekvenserna.

— Patientens beslut är alltid rätt, men här kan sjuksköterskan hjälpa patienten att värdera konsekvenserna av sitt beslut på kort och lång sikt. Men det är patienten som vet vad som är bäst för det egna välbefinnandet. Det här sättet att prata med patienten om sjukdomen kan vara svårt, det förutsätter en god och långvarig relation och en modig vårdare, säger Mia Berglund.

Disputation

På fredag den 20 maj lägger Mia Berglund fram sin avhandling Att ta rodret i sitt liv – lärande utmaningar vid långvarig sjukdom vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida