Startar forskningsinstitut om ayurveda

Under de senaste femton åren har en allt mer öppen inställning till att analysera och utvärdera ayurveda med naturvetenskapliga metoder vuxit fram i Indien. Indiska hälsoministeriet ska nu satsa på ett forskningsinstitut för den traditionella medicinen.

Ett skäl är att den medicinska turismen ökar, vilket ställer krav på evidens för att medicinerna och behandlingarna är effektiva och säkra. Att bara undersöka medicinerna räcker inte, anser läkaren Sreeraj på det privata ayurvediska sjukhuset Rajah Islands i Kerala.

– Det bästa vore att göra kliniska studier och jämföra ayurvedabehandling, i form av kostråd, livsstilsråd och läkemedel, med den västerländska medicinen vid exempelvis diabetes, säger han.

Att ayurvedisk behandling fungerar tvivlar han inte på, men skulle gärna vilja veta hur.

– Visserligen har vi tusentals år av beprövad erfarenhet, men forskning med naturvetenskapliga metoder är ändå välkommen.

De studier som finns om ayurvediska mediciner är få och små, konstaterar den amerikanska forskningsenheten för alternativ och komplementär medicin, nccam. Studier om behandlingar (som massage och livsstilsråd) saknas.

Enligt en översyn gjord vid universitetet i Exeter i Storbritannien finns lovande resultat för ayurvediska läkemedel mot bland annat: acne, förstoppning, diabetes och kroniska hjärtbesvär.

Källor:

  • Ernst E (red). The Desktop guide to complementary and alternative medicine. Andra upplagan. Mosby 2006.
  •  www.nccam.nih.gov

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida