Statens insatser mot psykisk ohälsa kritiseras

Statens insatser mot psykisk ohälsa kritiseras
De insatser som gjorts från statens sida för att förbättra den psykiska hälsan i samhället är inte tillräckliga, anser Myndigheten för vårdanalys. Arkivbild TT

De är inte tillräckligt konkreta, konstaterar Myndigheten för vårdanalys.

Det är den andra utvärderingen av statens satsningar inom området psykisk hälsa – Prio psykiskt ohälsa 2012-2016 – som nu presenteras av myndigheten.

De mål som har satts upp av staten är inte tillräckligt konkreta och de är allt för många och omfattande, anser myndigheten. Exempel på sådant som inte har förverkligats genom konkreta insatser är ambitionen att minska antalet självmord och självskador hos barn och unga, som i stället har ökat de två senaste åren.

Det som anses vara bra med statens Prio-satsning är att situationen för personer med psykisk ohälsa har synliggjorts. Även de brister som finns i vården och omsorgen har blivit uppmärksammade.

Bättre samverkan

Prio har även lett till bättre samverkan mellan kommuner och landsting, samtidigt som en stor andel av kommunerna har inventerat vilka behov som finns för målgruppen och planerat för att utveckla sysselsättning och boende.

Men som helhet anser myndigheten att kopplingen mellan insatser och mål är allt för svag och att vissa insatser har en för låg ambitionsnivå. Exempelvis har kommuner och landsting fått pengar för att upprätta samverkansavtal, trots att lagen säger att sådana ska finnas.

Myndigheten anser att regeringen bör ta fram en ny långsiktig strategi för hur den psykiska hälsan ska förbättras i samhället.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida