Ojämlik hälsa

Stora hälsoklyftor mellan barn i Stockholm

Stora hälsoklyftor mellan barn i Stockholm
Den som växer upp med mindre köpstarka föräldrar får sämre förutsättningar att leva ett friskt liv. Arkivbild: Colourbox

Små barn i Stockholm har långt ifrån samma förutsättningar att hålla sig friska och hälsosamma resten av livet — det visar en ny rapport från Stockholms läns landsting med uppgifter från länets 123 barnavårdscentraler.

Tidigt i livet grundlägger barn sina förutsättningar för en god hälsa genom livet och den nya rapporten från Stockholms läns landsting visar tydligt hur ökande klyftor i Sverige, både när det gäller ekonomi och hälsa, drabbar de allra minsta barnen.   

Tidigare har det bara rapporterats data från barnavårdscentralerna i Stockholm på kommun- och stadsdelsnivå. Nu rapporterar Stockholms läns landsting, SLL, för första gången hälsodata från länets samtliga 123 barnavårdscentraler. Resultatet visar på stor ojämlikhet.

Mer karies

Som exempel har treåringar i Tensta 30 gånger mer karies jämfört med barnen på Lidingö och Telefonplan. Barn som får karies i mjölktänderna löper större risk att få karies i sina permanenta tänder som vuxna.

I Fittja och Vårby utsätts mer än vart tredje spädbarn för tobaksrök – som ökar risken för plötslig spädbarnsdöd och problem med öroninflammation, lunginflammation och andra luftvägsbesvär.

Barnhälsovården viktig

Gemensamt för dessa barn är att deras föräldrar har låg köpkraft, visar rapporten.

Läs också: Samma yrke skilda världar

För att minska hälsoklyftorna i samhället är barnahälsovården central, skriver rapportförfattarna. Att arbeta för att minska ojämlikheten i hälsa är också en viktig del i SLL:s senaste hälsopolicy där ett av fyra huvudmål är ”en god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida