Strålning mot hjärtat ökar risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom

Strålning mot hjärtat ökar risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom
Anne Andersson vill gå vidare med att se hur man kan minimera risken för sena biverkningar.

Personer som har fått strålbehandling mot delar av hjärtat och brösten löper en högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och bröstcancer senare i livet, visar en avhandling som presenteras i dag.

Det är Anne Andersson, överläkare vid cancercentrum på Norrlands universitetssjukhus, som gått igenom nästan 7 000 fall av Hodgkins syndrom mellan åren 1965 och 1995. Fram till mitten av 1990-talet behandlades dessa patienter med strålning, vilket sedan tidigare har kunnat kopplas till diverse biverkningar senare i livet.

Studien visade just att strålning mot hjärta och bröstkorg ökade risken för hjärt-kärlsjukdom samt bröstcancer.

Anne Andersson och andra forskare spekulerar nu i vilka möjligheter det finns att minska risken för sena biverkningar hos personer som genomgått strålningsterapi. Bland annat kan individer erbjudas hälsobefrämjande åtgärder som till exempel hjälp att sluta röka, blodfett- och blodtryckssänkande behandling och mammografikontroller.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida