obesitas

Sträng diet förklarar effekten av fetmakirurgi

Sträng diet förklarar effekten av fetmakirurgi
Före fetmaoperation behöver patienten gå ner i vikt för att minska leverstorleken och mängden fett kring inre organ. Den strikta dieten med mindre än 1 000 kalorier om dagen följs vanligtvis i sex veckor. Foto: Getty images

Det är lågkaloridieten före fetmaoperationen som är orsaken till att blodsockernivåer och hormonnivåer förbättras och patienterna går ner i vikt. Det visar forskare vid Lunds universitet i en studie.

18 augusti 2020

Fetmakirurgi har lyfts fram som en nästan magisk möjlighet att komma till rätta med obesitas. Flera studier har pekat på mycket goda resultat när det gäller viktnedgång och tillbakagång av typ 2-diabetes. Det har antagits bero på förändringar av tarmhormoner i samband med operationen.

I en studie från Lunds universitet som publicerats i tidskriften Diabetes visar forskarna att de metabola förändringarna som gör att typ 2-diabetes går tillbaka i själva verket snarare beror på dieten före operationen.

Läs Vårdfokus tema om fetma

De har följt individer som genomgått sex veckors lågkaloridiet och sedan gjort en gastric bypass-operation. Genom att mäta flera hundra metaboliter i blodet före och efter dieten samt sex veckor efter operationen kunde forskarna se att de positiva hälsoeffekterna kom med lågkaloridieten och inte med själva operationen.

— Det vi tidigare trodde var en effekt av operationen beror i själva verket på dieten, säger docent Nils Wierup, i en artikel på Lunds universitets hemsida.

Forskarna betonar dock att resultatet inte ska tolkas som att operationen är onödig eftersom ingreppet gör att patienterna sedan kan hålla ett begränsat födointag över en längre tid.

Läs forskningsartikeln i tidskriften Diabetes här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida