Studenter slängs ut när politiker skrotar nordisk folkhälsoutbildning

Studenter slängs ut när politiker skrotar nordisk folkhälsoutbildning
Rektor Marie Beckman Suurküla hade hoppats att skolan skulle få leva kvar ett tag till. Foto: Kristina Båth

Nu är framtiden oviss för de 50 doktoranderna och 300 masterstudenterna vid Nordic School of public health i Göteborg.

I 60 år har sjuksköterskor, socionomer och många andra professioner med inriktning mot folkhälsa kunnat studera och lägga fram sina doktorsavhandlingar vid Nordic school of public health, NHV, i Göteborg. Men nu är det slut. I tisdags beslutade de nordiska social- och hälsoministrarna att lägga ner den redan om ett och ett halvt år. Sorgligt, tycker Marie Beckman Suurküla som är rektor på högskolan.

– Det är en bra utbildning som sätter folkhälsofrågorna på dagordningen och ger doktorander och studenter möjligheter till stora insatser.

Behovet minskar

Politikerna anser att någon gemensam nordisk folkhälsoutbildningen inte behövs längre. Länderna har startat egna utbildningar i ämnet. Finland har till exempel knappt utnyttjat NVH de senaste åren. För de 50 doktoranderna, varav 10 är anställda, och 300 masterstudenterna är framtiden just nu oviss. 

Marie Beckman Suurküla hade hoppats att de skulle få längre tid på sig för att hinna ordna för studenterna på ett bra sätt, kanske till årsskiftet 2015-2016. De har ändå börjat kartlägga hur var och en ska kunna fortsatta sina studier.  

– Vi  kontaktar alla universitet, berättar hon.

Men ett hinder för överflyttning är att kraven på den förberedande utbildningen varierar mellan universiteten. Det kan betyda att studenterna inte har de meriter som krävs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida