Svag effekt av fetmaläkemedel

4 januari 2008

En metaanalys av 30 långtidsstudier på mellan ett och fyra år av de tre läkemedlen orlistat (Xenical), sibutramin (Reductil) och rimonabant (Acomplia), visar att medlen har relativt blygsamma effekter.
Jämfört med placebo minskade vikten i snitt 2,9 kg med orlistat, 4,2 kg med sibutramin och 4,7 kg med rimonabant. Det finns ännu inga data som visar om de verkligen skyddar mot hjärt-kärlsjukdom eller död. Däremot ökade orlistat risken för magbiverkningar, sibutramin ökade blodtrycket och pulsen och rimonabant ökade risken för humörstörningar.
Källa: BMJ Online First, 2007-11-16

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida