Tidig KBT-behandling minskar sjukfrånvaro för psykisk ohälsa

Rapport om rehabiliteringsgarantin visar positiva effekter.

Om personer med psykisk ohälsa får kognitiv beteendeterapi innan de hunnit bli sjukskrivna för sin ohälsa så minskar deras sjukfrånvaro med ungefär 35 procent per år.  Antalet vårdbesök och läkemedelsförskrivningar minskar också.

Det visar en uppföljande granskning av rehabiliteringsgarantin från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau).

Fler med smärta sjukskrevs

Däremot är det inte lika positiva resultat för smärtbehandling genom multimodal rehabilitering. De kvinnor och män som fick det beskriver visserligen att de mådde bättre efter behandlingen, men där fanns inte samma nedgång i sjukskrivning efter behandling. Tvärtom ökade deras sjukfrånvaro med 25 procent.

– Behandlingen (MMR) verkar ha fungerat inlåsande för många, Efter behandlingen har sjukskrivningen av olika orsaker blivit permanent, säger Pathric Hägglund en av författarna till rapporten.

Garanti sedan 2008

Det var 2008 som Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting kom överens om rehabiliteringsgarantin.

Garantin innebär att kvinnor och män mellan 16 och 67 år som lider av lättare till medelsvår ångest, depression och stress ska få tillgång till kognitiv beteendeterapi eller interpersonell terapi. Och de som lider av långvarig diffus smärta ska få tillgång till multimodal rehabilitering, det vill säga smärtbehandling genomförd av flera kompetenser tillsammans.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida