Tillgång till akut p-piller ökar inte flickors sexuella risktagande

Farhågorna att ökad tillgång till akut p-piller skulle leda till ökat sexuellt risktagande är ogrundade, visar en studie från Uppsala universitet.

Studien omfattar 420 flickor i åldrarna 15 till 19 år som besökte Ungdomshälsan i Uppsala efter att ha haft oskyddat samlag eller efter att kondomen hade gått sönder. Hälften av flickorna fick dessutom en informationsbroschyr och en extra dos akut p-piller att ha som reserv.

– Tanken var att flickorna skulle kunna ta dosen snabbt om de hade oskyddat sex igen, i stället för att behöva vänta på att ungdomsmottagningen eller apoteket öppnade. Akut p-piller ger högst skydd mot graviditet ju tidigare de tas efter ett oskyddat samlag.

Det säger Maria Ekstrand, sjuksköterska vid Akademiska sjukhusets kvinnoklinik och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Tog sina piller fortare

Tre och sex månader efter besöket på ungdomsmottagningen gjordes telefonintervjuer med flickorna i studien. Efter sex månader hade 40 procent i båda grupperna haft oskyddat sex. De flickor som hade akut p-piller hemma hade alltså inte oskyddat sex i högre utsträckning än de flickor som inte hade det. 

Men andelen som hade använt dagen-efter-piller var betydligt högre i gruppen som hade fått en extra dos med sig hem. Flickorna i den gruppen tog också sitt akut p-piller i genomsnitt tolv timmar tidigare än flickorna i jämförelsegruppen.

Efter tre månader hade 24 procent av som som hade fått med sig p-piller och informationsbroschyren med sig hem använt akut p-piller efter oskyddat samlag, jämfört med 13 procent i kontrollgruppen. Efter sex månader var siffrorna 31 respektive 19 procent.

Avhandlingens femte studie

Nästan var tredje flicka som hade fått en extra dos använde akut p-piller någon gång under uppföljningen, mot knappt var fjärde av de andra flickorna.

 – Den här typen av studier har gjorts i andra länder förut och med samma resultat, men vår är den första som har gjorts i Norden, säger Maria Ekstrand.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida