Tillväxthormon kan hjälpa bukfeta

1 juni 2007

Efter klimakteriet är var femte kvinna rund om magen. Det ökar risken för högt blodtryck och förhöjda värden av kolesterol och socker. Bukfetma innebär att produktionen av tillväxthormon minskar. Nu visar studier från Sahlgrenska akademin i Göteborg att en låg dos med tillväxthormon förbättrar kvinnornas värden betydligt. I  förlängningen hoppas forskarna på bättre behandlingsalternativ för kvinnor med hög kardiovaskulär risk.

Avhandlingen heter: The GH-IGF-1 axis in postmenopausal women with abdominal obesity.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida