psykisk ohälsa

Vill öka stödet till transpersoner

Den psykiska ohälsan hos framför allt unga transpersoner är alarmerande, enligt en rapport. Nu vill regeringen se en ökad satsning på förebyggande insatser och stöd.

12 oktober 2017

Vårdfokus har tidigare berättat om rapporten från Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet som visar att självmordstankar, diskriminering, våld och kränkningar är vanligt bland transsexuella.

Folkhälsomyndigheten får nu regeringens uppdrag att göra en fördjupningsstudie samt att fördela projektbidrag till icke vinstdrivande organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention hos transpersoner.

Transpersoners situation är bekymmersam och andelen som övervägt eller försökt att ta sitt eget liv är alarmerande, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Bland unga transpersoner, mellan 15-19 år är det nästan 60 procent som under det senaste året övervägt att ta sitt eget liv och 40 procent har gjort något allvarligt försök.

– Att unga människor mår så dåligt måste vi ta på största allvar i ett tidigt skede. Unga transpersoner är en grupp där självmordsbenägenheten har ökat särskilt tydligt, så kan vi inte ha det. Vi behöver göra riktade insatser, säger socialminister Annika Strandhäll.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida