Underkänt för många cancertest på nätet

5 januari 2007

Allt fler använder Internet för att ta reda på fakta om sjukdomar och läkemedel. På en del webbplatser finns också självtest för att se vilken risk man löper för att få en viss typ av cancer. Men en avhandling från Karolinska institutet i Stockholm visar att många av självtesterna inte uppfyller EU:s kvalitetskrav.

Avhandlingen heter The use of world wide web in epidemiology research.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida