Nutrition

Undernärda äldre får inte den hjälp de behöver

Undernärda äldre får inte den hjälp de behöver
Endast i fyra procent av alla kommuner kan de äldre få sin mat lagad i hemmet. Arkivbild: Mostphotos

Kommunerna måste ge personalen inom hemtjänsten en rimlig chans att hjälpa de äldre att äta sig mätta. Samtidigt måste deras kompetens om mat och åldrande bli större, anser Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

24 oktober 2016

I en debattartikel i Aftonbladet förklarar Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström och Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, att tillgång till mat anpassad för de äldres behov och önskemål är en mänsklig rättighet som dessutom är samhällsekonomiskt lönsamt.

De hänvisar bland annat till nya studier från universitetet i Jönköping som visar att en fjärdedel av alla äldre kan vara undernärda. Nästan hälften befinner sig i riskzonen. Många kommuner mäter förekomsten av undernäring bland äldre som får hemtjänst. Men endast för en tredjedel av dem som befinner sig i riskzonen sätts någon åtgärd in.

Annica Sohlström är generaldirektör på Livsmedelsverket.

”Det är anmärkningsvärt att kommuner inte verkar följa Socialstyrelsens regler om att förebygga undernäring.”, skriver Annica Sohlström och Yngve Gustafson.

För att de äldre ska äta mer och bättre föreslår de bland annat att kompetensen om mat och åldrande ska öka bland dem som arbetar inom hemtjänsten. Drygt fyra av tio anställda inom äldreomsorgen saknar den tvååriga vård- och omsorgsutbildning som Socialstyrelsen kräver.

De föreslår också att verksamheterna organiseras om så att personalen hinner fånga upp vad de äldre själva vill och behöver äta. Arbetstiderna behöver anpassas så att de äldre får stöd att äta regelbundet.

På nationell nivå anser de att de myndigheter som stödjer kommunerna i deras arbete med mat för äldre måste ställa tydligare krav på personalens kompetens samt att mat- och och måltidskunskaper införs som ett obligatoriskt ämne i utbildningarna för dem som ska jobba med äldre.

Annica Sohlström och Yngve Gustafson vill även att maten för äldre med hemtjänst ska ingå i den nationella statistiken så att den går att följa på samma sätt som andra vårdparametrar i Öppna jämförelser.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida