Unga dricker mindre men alkoholskadorna oförändrade

Unga dricker mindre men alkoholskadorna oförändrade
Folkhälsoinstitutets undersökning visar att unga vuxna dricker mindre alkohol än tidigare, men alkoholskadorna har trots det inte minskat. Arkivbild: Colourbox

Enligt en undersökning från Folkhälsoinstitutet dricker både unga män och unga kvinnor mindre alkohol än tidigare. Ändå sjunker inte alkoholskadorna bland unga. Det tyder på att samhället inte förmår att skydda de mest utsatta, anser utredaren.

Folkhälsoinstitutet började mäta befolkningens alkoholvanor 2004 och ända sedan dess har trenden varit att unga män dricker allt mindre. Fler väljer total nykterhet och färre har riskabla alkoholvanor. Sedan ett par år tillbaka visar utvecklingen bland unga kvinnor samma sak.

Årets nationella folkhälsoenkät innehåller också skolundersökningar som visar att även 15- till 18-åringar dricker allt mindre. ”Glädjande”, anser utredaren Pi Högberg på Folkhälsoinstitutet, eftersom det minskar risken för akuta problem och för alkoholproblem senare i livet.

Alkoholskadorna minskar inte

Men undersökningen visar också att alkoholskadorna bland unga inte minskar på samma sätt som konsumtionen, vilket tolkas som att en mindre grupp dricker allt mer.

– Det här tyder på att svensk alkoholpolitik inte har förmått skydda de mest utsatta grupperna mot alkoholskador. Tillgängligheten med fri resandeinförsel och internethandel har ökat. Det finns anledning att tro att ungdomar med många riskfaktorer och få skyddsfaktorer betalar den ökade tillgängligheten med sin ohälsa, säger Pi Högberg.

Enligt folkhälsoinstitutet finns det också en risk för att konsumtion av alkohol och droger kan vara större än undersökningen visar. Jämfört med övriga vuxna är det en stor andel unga män som väljer att inte delta i den här typen av undersökningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida