Forskning

Unga överviktiga riskerar hjärtsvikt redan i medelåldern

Unga överviktiga riskerar hjärtsvikt redan i medelåldern
Unga överviktiga löper ökad risk att drabbas av hjärtsvikt redan i tidig medelålder. Arkivbild: Mostphotos

Redan vid lätt övervikt tredubblas risken för unga män att drabbas av hjärtsvikt tidigt i livet. För dem som vid 18 års ålder är feta är risken sex gånger högre, visar en ny svensk studie.

Det är framför allt äldre människor som drabbas av hjärtsvikt. Men sedan 1980-talet har en ökning setts bland personer under 45 år. Under samma period har övervikt och fetma ökat kraftigt i samhället. Bland unga män som mönstrade mellan 1969 och 2005 ökade andelen med fetma från en till fem procent.

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har analyserat data för drygt 1,6 miljoner 18-åriga män som mönstrade under just denna tidsperiod.

Genom att studera vilka av dem som senare i livet drabbades av hjärtsvikt såg forskarna att redan vid ett BMI på mellan 22,5 och 25, vilket räknas som normalvikt, fördubblades risken att drabbas i tidig medelålder, jämfört med dem som var smala vid mönstringen.

– Även om de flesta studier definierar normalvikt som ett BMI mellan 18,5 och 25 är detta förmodligen inte den bästa definitionen för unga människor där de flesta är naturligt smala. Det kan vara en anledning till att vi ser att en ökad risk för hjärtsvikt börjar redan vid en relativt låg BMI-nivå.

Det säger Annika Rosengren i ett pressmeddelande. Hon är professor vid Sahlgrenska akademin och har lett studien.

– Det var dock förvånande att se den mycket kraftiga ökningen av risken i takt med ökande kroppsvikt, redan från ett BMI på 20, tillägger hon.

  • Vid BMI 25-27,5, det vill säga lätt övervikt, var risken att få hjärtsvikt i tidig medelålder tre gånger högre.
  • Vid BMI på 27,5-30 var risken fyra gånger högre.
  • Ett BMI på 30-35 innebar sex gånger högre risk.
  • Vid mycket kraftig fetma, BMI 35 eller över, var risken nio gånger högre.

Samtidigt betonar forskarna att hjärtsvikt fortfarande är mycket ovanligt hos personer under 50 år, även bland dem som under många år varit överviktiga. Skulle man följa 1 000 män med ett BMI på 35 eller mer i tio år skulle endast sex av dem få tidig hjärtsvikt, jämfört med mindre än en person bland de smala.

Men om kroppsvikten fortsätter att öka, med en ökad andel gravt överviktiga i befolkningen, kan hjärtsvikt komma att bli ett betydligt större hot mot hälsan i framtiden. Därför är det enligt forskarna viktigt att skapa en miljö i samhället som inte främjar övervikt och som uppmuntrar folk att inte vara stillasittande och inte äta mer än de behöver.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida