Salmonellautbrott

Utredning efter flera salmonellafall på sjukhus

Folkhälsomyndigheten utreder ett utbrott av en ovanlig salmonellatyp. Merparten av de smittade har vistats på sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Sedan oktober har 14 inhemska fall av salmonella Kentucky rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det är en, för Sverige, ovanlig typ av salmonella som i normalla fall drabbar cirka tre personer per år och som inte brukar orsaka några svåra symtom.

De 14 fallen finns i Västra Götaland (10), Uppsala (2), Stockholm (1) och Västmanland (1). Alla smittade, förutom en, har bott på äldreboenden eller vårdats på olika sjukhus under inkubationstiden.

Gemensam smittkälla

Provtagning från smittade i Västra Götaland och Uppsala visar att dessa fall tillhör samma utbrott. Övriga två fall har ännu inte analyserats på samma sätt och det är därför i dagsläget oklart om även de ingår i utbrottet.

I Västra Götaland skedde den senaste smittspridningen under förra veckan. Nu har en utredning inletts där alla sjukhus i regionen ingår. Utredningen görs i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, som tittar på samtliga fall. 

Det är högst troligt att det finns en gemensam smittkälla och som är födoämnesburen.

Salmonella

  • Salmonella är en tarmbakterie som kan orsaka diarré, magsmärtor, feber och ibland kräkningar.
  • I sällsynta fall kan bakterien orsaka allvarliga infektioner som blodförgiftning.
  • Det tar oftast ett till tre dygn från smittotillfället tills symtom uppkommer. Salmonella smittar i regel via livsmedel eller dryck.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida