Vaccinationskampanj på Facebook – en flopp?

För att öka medvetenheten om vaccinationen mot den nya influensan bland yngre har flera statliga myndigheter startat kampanjen ”Nej till svininfluensan” med bland annat en sida på Facebook. I dag, onsdag, har sidan 336 ”fans” jämfört med gruppen ”Nej till svininfluensavaccinet” som har 2 545 medlemmar.

 – Man kan inte säga att det är en flopp, vi gör det här för att bemöta rykten om vaccinet och för att finnas i de sociala medierna, säger Sara Johansson, kommunikationsstrateg på Socialstyrelsen, en av myndigheterna bakom satsningen.

Att sidan inte funnits mer några dagar är ett tänkbart skäl till det låga antalet ”fans”. Att behovet att visa att man är för en vaccination är litet bland unga svenskar kan, enligt Sara Johansson, vara en annan anledning nu när intresset för vaccinationen tycks öka.

Nej till svininfluensan

Facebooksidan är bara en del av den större satsningen ”Nej till svininfluensan” (se faktaruta). På webbsidan www.nejtillsvininfluensan.se erbjuds besökare flera möjligheter att visa att de, genom att vara för en vaccination, aktivt tar ställning mot den nya influensan.

Med 22 614 unika besökare till och med måndagen den 23 november tycker Sara Johansson att myndigheterna lycktas relativt bra med att nå ut med sitt budskap.

– Vi har fått bra feedback, det är klart att vi önskar att det var fler som vill visa att de är för en vaccination. Vi är inte så vana vid de sociala medierna, men vi vill pröva den här kanalen.

Den viktigaste kanalen

Att myndigheterna valt den här vägen för att nå unga svenskar förklarar Sara Johansson med att man via de sociala medierna tydligt kan visa varandra var man står, användaren blir avsändare.

Nu fortsätter myndigheterna arbetet med att på olika sätt öka trafiken till kampanjsajten.

 – Webben är den viktigaste kanalen för att nå unga, säger Sara Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida