Vaccinet kan rädda hundratals liv?

Socialstyrelsen är tydlig: De positiva effekterna för kvinnohälsan av hpv-vaccinering överväger det faktum att vissa forskningsresultat kring vaccinen saknas.

2 oktober 2009

I det kunskapsunderlag som ligger till grund för vaccineringen konstaterar Socialstyrelsen att det fortfarande »saknas mycket kunskap«.?

– När vi skriver så ska det inte övertolkas. Det saknas alltid mycket kunskap när ett nytt läkemedel börjar användas, men kring hpv-vaccinen finns det också mycket kunskap. Det här handlar om en vaccinering som kommer att få mycket stora effekter på kvinnors hälsa, säger Anders Tegnell, chef för Social­styrelsens smittskyddsenhet.?

Varje år konstateras cirka 450 nya fall av livmoderhalscancer i Sverige och varje år dör cirka 150 kvinnor i sjukdomen. Enligt europeiska studier ligger de olika hpv-typerna bakom 60 till 70 procent av alla livmoderhalscancrar.?

Den forskning som enligt Social­styrelsen saknas gäller främst de långsiktiga effekterna kring om och när vaccinering behöver förnyas. Ansvaret för den forskningen ligger på läkemedelsindustrin.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida