Vaccinets första dödsoffer?

Om den hjärttransplanterade man i 50-årsåldern som avlidit i samband med vaccinationen mot den nya influensan gjorde det som en följd av vaccinet är för tidigt att säga.

– Vi kan inte utesluta att det finns ett samband, vaccinationen kan ha bidragit, sa Ingemar Persson, läkare och utredare på Läkemedelsverket, under torsdagens pressträff.

Mannen genomgick en hjärttransplantation för 18 år sedan, vaccinerades i oktober och utvecklade sedan en avstötningsreaktion som ledde till hans död. Läkemedelsverket genomför nu en noggrann utredning av fallet men understryker samtidigt att kopplingen är långt ifrån säkerställd.

– Det finns även uppgifter om att mannen inte har skött sin medicinering på korrekt sätt, sa Ingemar Persson.

Tre miljoner vaccinerade

Under veckan kommer ytterligare cirka 1,2 miljoner doser vaccin att leveras till Sverige och det totala antalet vaccinerade svenskar är nu uppe i cirka tre miljoner.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) sa att Sverige har fått mycket beröm från den europeiska smittskyddsmyndigheten för sitt sätt att hantera vaccinationen, myndighetssamarbetet och den öppna biverkningsrapporteringen.

Även Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, berättade om den ”europeiska avundsjukan” men påtalade samtidigt att det viktiga nu var att inte tappa takten och luta sig tillbaka.

Smittspridning i avtagande?

 Enligt Smittskyddsinstitutets rapporter har antalet influensafall ökat under de senaste fyra veckorna men förra veckan skedde en utplaning. De regionala skillnaderna är dock stora, men i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland verkar smittspridningen i nuläget vara i avtagande.

– Det är oklart om det här betyder att toppen har passerat eller om det rör sig om en tillfällig dämpning. Vi har fortfarande en enormt stor smittspridning och det är för tidigt att säga om vaccineringen har fått effekt, sa Johan Carlson, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet.

Inte ett sjukvårdsproblem

 Enligt Göran Stiernstedt, avdelningschef på Sveriges kommuner och landsting, har sjukvården märkt av en hög och konstant telefonbelastning till följd av den nya influensan. Även trycket på primärvården har varit högt men slutenvården verkar vara förskonad även om säsongen generellt sätt innebär en högre belastning.

– Det är en viss intensivvårdsökning, men den har inte trängt undan annan vård, sa han.

Frågan om de överblivna vaccindoserna kom åter upp och Göran Stiernstedt konstaterade att allt han kunde säga var att samtal pågår med vaccinproducenten.

– Om vi nu får nio miljoner doser över är det ett logistiskt problem. Hade situation varit den omvända, att vi hade kontrakt på nio miljoner doser och behövde 18 hade det varit ett sjukvårdsproblem, summerade Johan Carlson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida