Vanlig genvariant ökar risken för typ 2-diabetes

Forskare vid Lunds universitets diabetescentrum har identifierat en gen som kan ge typ 2-diabetes. Hälften av Europas befolkning bär på genen.

Den genvariant som Lundaforskarna har hittat presenteras i en artikel i Aktuellt om vetenskap och hälsa.

En av forskarna, Charlotte Ling, säger att studien är en av de första där man både har hittat en gen som påverkar risken att få typ 2-diabetes och samtidigt tittat på effekten av genen i vävnader och celler från människa och djur.

Kan ge nya behandlingsmöjligheter

Nu hoppas hon och forskarkollegan Hindrik Mulder att fyndet av genvarianten kan göra det möjligt att hitta nya behandlingar av typ 2-diabetes, men de konstaterar att vägen dit är lång. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida