Vårdförbundets grupper får allt mer sjukfrånvaro

Kraftig ökning av sjukfallen bland barnmorskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker, visar Försäkringskassans statistik.

I dag presenterar Försäkringskassan statistik över sjukfrånvaron mellan åren 2010 till 2013. Generellt har kvinnornas sjukfrånvaro ökat med 6 procent och männens med 3,8 procent.

Förra året var det genomsnittliga antalet sjukfall 130 för kvinnor och 69 för män per tusen försäkrade. Antalet sjukfall bland sjuksköterskor var 135 och räknar man bara kvinnorna var det 141 fall.

– 141 sjukfall är högt om man jämför med genomsnittet, kommenterar Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Lägre risk bland högutbildade

Yrken som kräver längre högskoleutbildning och specialistkunskaper har generellt lägre risk för hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron bland barnmorskor och specialistsjuksköterskor är inte anmärkningsvärt hög, men den har ökat mer än bland andra grupper.

Sjukfrånvaron bland dem har ökat med nästan 8 procent jämfört med för tre år sedan. Bland männen har den å andra sidan minskat.

Ökning bland män på labb

Bland Vårdförbundets medlemsgrupper är det manliga biomedicinska analytiker som står för den största ökningen av sjukfrånvaron. De är cirka 1 000 stycken och sjukfrånvaron har ökat med 14 procent på tre år. Bland kvinnorna är motsvarande siffra drygt 7 procent.

– Även inom vård och omsorg mår de flesta bra på jobbet. När sjukfrånvaron ökar är vår slutsats att det framför allt handlar om dåliga arbetsvillkor. Arbetsgivare som erbjuder lagom arbetsbelastning, bekräftar sina medarbetare, ger tid för återhämtning, och hyfsat med inflytande har störst chans att ha friska medarbetare, säger Ulrik Lidwall.

Utsatta i mansdominerade branscher

Även kvinnor i mansdominerade branscher, som fordonsförare, lokförare och inom bygg- och anläggningsarbeten, har hög sjukfrånvaro. Det går inte att säkert säga varför, men Ulrik Lidwall har teorier.

– Dels kan det vara tuffa arbetsmiljöer och det kan också saknas verktyg och annat som är anpassade till kortare personer och mindre händer. Men det kan också vara en påfrestning att vara ett kön i minoritet. Man har ögonen på sig och riskerar att bli en symbol för sitt kön i stället för en yrkesperson, säger han.

Även bland vård- och omsorgspersonal är sjukfrånvaron hög. I den gruppen ingår yrken som barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida