bakterier

Varnar för campylobacter

Flera tusen personer har smittats med campylobacter under sommaren. Det är ovanligt många och nu går Folkhälsomyndigheten återigen ut och påminner om hur viktigt det är med hygienen vid hantering av färsk kyckling.

Det är ovanligt många personer i Sverige som har blivit sjuka på grund av campylobacter under sommaren. Från juni till september rapporterades 3 500 fall. Det är ungefär 1 000 fall fler än under samma period förra året.

De orangea staplarna beskriver läget i år och den blåa linjen hur det normalt ser ut när det gäller antalet fall av campylobacter. Bild: Folkhälsomyndigheten.

– Vi tycker att utvecklingen är oroande. Aldrig tidigare har vi sett så många fall under motsvarande period, säger Britta Björkholm, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Ökningen av sjuka personer sammanfaller med en rapporterad ökning av förekomst av campylobacter i kycklingflockar i Sverige. Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet tillsammans med andra berörda myndigheter. Färsk kyckling är sedan tidigare en känd källa till smitta.

– Det är viktigt att påminna om att all kyckling, särskilt färsk, ska hanteras på rätt sätt i köket för att minska risken för smitta, säger Britta Björkholm.

Campylobacter

Campylobacter är tarmbakterier som förekommer hos många djurslag.

Bakterien utsöndras med avföringen hos människor och djur. Sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel och vatten.

Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.

De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida