Vem analyserar vad?

Vem analyserar vad?
Biomedicinska analytikern Lucia Ortega Roco gör i ordning prover för bakterieodling. Vilka analyser som görs här på mikrobiologiska laboratoriet Växjö och på landets andra laboratorier framgår av den nya listan. Foto: Helena Mirsch

Lättare hitta rätt labb för diagnostisering av smittsamma sjukdomar med Folkhälsomyndighetens nya lista.

Det finns 24 kliniska mikrobiologiska laboratorier runt om i landet men alla kan inte analysera de 70-talet olika infektionssjukdomar och smittämnen som omfattas av smittskyddslagen, det internationella hälsoreglementet och EU:s lista över farliga biologiska ämnen.

Med den lista som Folkhälsomyndigheten nu tagit fram tillsammans med laboratorierna kan vårdpersonalen snabbt se vilket laboratorium som kan testa för den smitta man misstänker.

En del analyser som inte finns vid något av labben utförs hos Folkhälsomyndigheten, till exempel ämnen med hög smittrisk som mjältbrand och ebola.

Senare i år kommer listan att kompletteras med var en mängd andra undersökningar görs för att diagnostisera infektionssjukdomar som ligger utanför det lagreglerade smittskyddet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida