Viktnedgång förbättrar lymfödem

1 juni 2007

Viktnedgång minskar armvolymen hos kvinnor som efter behandling för bröstcancer drabbas av lymfödem. Det är brittiska forskare som delade in 64 kvinnor med lymfödem i tre grupper. En av dem fick mat med sänkt kalorimängd för att gå ned i vikt, en fick mat med låg fetthalt och den tredje var kontrollgrupp.
Forskarna noterade ett tydligt samband mellan viktnedgång och minskad armvolym och tror att detta kan vara en effektiv metod att hjälpa överviktiga kvinnor med lymf­ödem. Men det krävs en större studie för att säkert avgöra frågan.

Källa: Cancer 2007;109:1949-1956.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida