Lagar och regler

Vill ha ett starkare skydd för skönhetsopererade

Vill ha ett starkare skydd för skönhetsopererade
Socialstyrelsen ska utreda vilken behörighet som ska krävas för att få utföra vissa skönhetsbehandlingar. Arkivbild: Mostphotos

Efter att den förra skönhetsutredningen ratades begär regeringen nu att Socialstyrelsen utreder vilken medicinsk kompetens som bör krävas för att få utföra estetiska behandlingar med betydande hälsorisker.

Det har snart gått två år sedan enmansutredaren Eva Nilsson Bågenholm lade fram sitt förslag till hur olika typer av skönhetsbehandlingar bör regleras. Förslaget möttes dock av så stark kritik från remissinstanserna att regeringen bedömde att det inte kunde ligga till grund för en ny lagstiftning på området.

Skrämmande, anser socialministern

Nu gör regeringen ett nytt försök genom att ge Socialstyrelsen i uppdrag utreda frågan.

– Det är skrämmande att i princip vem som helst i dagsläget kan göra stora medicinska ingrepp på en annan människa och sen stå helt utan ansvar om det går fel. Vi behöver en gång för alla se över hur vi kan säkra att det ska finnas trygghet för de som gjort ett ingrepp som gått fel så att inte den enskilda personen far illa, säger socialministern Annika Strandhäll.

Finns ingen lag

I dag är skyddet för den som genomgår en skönhetsbehandling svagt och oklart. Det finns ingen lag som uttryckligen reglerar skyddet för den som eventuellt skadas. Behandlingarna omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Socialstyrelsen ska bland annat utreda om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens, och som kan innebära betydande hälsorisker, ska omfattas av samma skydd för den enskilde som gäller enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Vem får göra ingreppen?

Därefter ska myndigheten utreda om vissa av dessa behandlingar bara ska få utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I dag kan i princip vem som helst utföra dessa ingrepp.

Myndigheten ska även utreda i vilken utsträckning skador har uppstått. Det man vet är att unga kvinnor är överrepresenterade.

Uppdraget ska redovisas till socialdepartementet senast den 30 september 2018.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida